Cok Baas en nagelaten c.q. achterstallig onderhoud